شهرداری مهران

آغاز پروژه تخریب و اجرای جدول گذاری جوی آب بلوار کربلای یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در ادامه پروژه ها و اقدامات اجرایی شهرداری مهران در تکمیل زیرساخت های شهری عملیات اجرایی تخریب و اجرای جدول گذاری جوی آب بلوار کربلای یک به مساحت ۶۰۰متر و اعتباری بالغ بر۱۰میلیارد ریال در حال اجرا میباشد، در همین راستا در آینده نزدیک کار ترمیم موزائیک فرش بلوار کربلای یک هم انجام خواهد شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران

خروج از نسخه موبایل