شهرداری مهران

اجرای جدول گزاری جوی آب ، تعمیرات وپوشش آنها در دستور کار شهرداری مهران

اجرای جدول گزاری جوی آب ، تعمیرات وپوشش آنها در دستور کار شهرداری مهران

اجرای فاز اول جدول گزاری جوی آب و پوشش آنها با اعتبار ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بطول۱۵۰۰متر و پوشش پل بطول۱۸۰متر با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران
اجرای فاز دوم جدول گزاری جوی آب جهت هدایت و دفع آبهای فصلی از بلوار بسیج، بلوار امام(ره) بطرف رودخانه شماور و بلوار امامزاده سید حسن(ع) و انشعابات مسیر بطرف رودخانه گاوی جهت جلوگیری از آبگرفتگی معابر ورود سیل در ایام بارندگی به طرف بلوار جانبازان و میدان امام خمینی(ره) با اعتبار ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بطول۱۵۰۰متر باپوشش آنها بطول۱۵۰متر در مرحله مناقصه می باشد.

««روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»»

خروج از نسخه موبایل