شهرداری مهران

جلسه کمیته اشتغال شهرستان در فرمانداری مهران و با حضور اقای محمدی شهردار وقت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران ، جلسه کمیته اشتغال شهرستان در فرمانداری مهران و با حضور اقای محمدی شهردار وقت شهر مهران و اعضا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

خروج از نسخه موبایل