آغاز به کار خدمات پارکینگ اربعین۲ - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران و به نقل از مهندس محمدی شهردار مهران تا ظهر امروز ظرفیت پارکینگ اربعین یک ، تکمیل می گردد و از عصر امروز پارکینگ اربعین ۲ خدمات دهی خود را آغاز می کند.
امکانات و رفاهیات پارکینگ اربعین دو همانند پارکینگ اربعین یک و دارای ساختار جدید شامل نمازخانه ، سرویس های بهداشتی ،ایستگاه اتوبوس وبوفه می باشد./

«روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر مهران»