آغاز به کار واحد تولیدی سنگ شکن شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران واحد تولیدی سنگ شکن شهرداری مهران با تلاش ها و پیگیریهای مهندس محمدی شهردار مهران و شورای اسلامی شهر مهران این واحد تولیدی بعد رکود چند ماهه فعالیت خود را شروع کرده است .
شهرداری در نظر دارد در مرحله بعد کیفیت و ظرفیت این واحد رو افزایش دهد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران