آغاز طرح کاشت ۴۰۰۰نهال در سطح شهر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران


آغاز طرح کاشت ۴۰۰۰نهال در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران طی مراسمی امروز با غرس نهال توسط مهندس محمدی شهردار مهران کار طرح کاشت ۴۰۰۰ نهال مثمر و غیر مثمر در سطح شهر آغاز شد. این پروژه در راستای ایجاد فضای مناسب شهری و افزایش سرانه فضای سبز و با توجه به اقلیم آب و هوای منطقه آغاز شد است و علاوه بر معابر عمومی و اصلی، بلوار و بوستان ها را در این جهت درخت کاری خواهند شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »