آغاز عملیات بازسازی و ترمیم میدان امام حسین (ع) - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران ، مهندس محمدی شهردار مهران ضمن تاکید بر ضرورت بهسازی و ترمیم فضاهای سبز شهری از آغاز عملیات ترمیم و بازسازی فضای سبز میدان امام حسین (ع) خبر داد.
محمدی در ادامه افزود بنا بر اهمیت جایگاه فضای سبز و بوستانها در زندگی روزمره شهروندان و با توجه به مطالبات همشهریان در راستای سرانه فضای سبز کار بازسازی کامل فضای سبز میدان امام حسین (ع) آغاز شده است و در صورت تامین بودجه مورد نیاز کار بازسازی فضای سبز ورودی شهر از میدان امام حسین ع) تا بوستان آزادگان را نیز در برنامه داریم.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران