آماده سازی جایگاه و محل برگزاری نماز عید سعید فطر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران
واحد خدمات شهری شهرداری مهران

          واحد خدمات شهری شهرداری مهران

 

آماده سازی جایگاه و محل برگزاری نماز عید سعید فطر

همچون سالهای گذشته به همت شهرداری مهران در بلوار کربلای یک جایگاه و محل برگزاری نماز عید سعید فطر  شامل: تزئینات، نصب آویز و پرچم، نظافت محوطه، شستشو معابر و… آماده شد.