آماده سازی سردخانه برای دپوی آب و یخ در اربعین توسط ستاد اربعین شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، جمعی از اعضای محترم ستاد اربعین شهرداری مهران، از محل سردخانه‌ی ۸۰تنی بازدید کردند. این سردخانه که از ظرفیت خوبی برخودار است؛ کار دپوی آب و یخ را انجام میدهد .علاوه بر این سردخانه در کشتارگاه شهرداری هم دو سردخانه در این راستا فراهم شده که در صورت نیاز از این سردخانه ها در راستای خدمت رسانی به زائرین استفاده خواهد شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»