ابراز رضایت استاندار ایلام از تکمیل زیرساخت‌ها در پارکینگ بزرگ اربعین - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر مهران در بازدید امروز استاندار وهیئت همراه در قالب تور رسانه ای و صاحبان رسانه از اقدامات انجام شده از جمله ایجاد مسجد، فروشگاه،سرویس های بهداشتی ، آسفالت، تامین آب و برق و گاز، لاین بندی و تسطیح و سایر اقدامات انجام گرفته در کمتر از دو ماه در پارکینگ بزرگ اربعین را بی‌نظیر دانست و ازاقدامات مهندس محمدی شهردار و مجموعه شهرداری و سایر دست‌اندارکاران این مجموعه کمال تشکر را داشتند و با این اقدامات خالصانه و جهادی نشان دادند خادمی زوار عتبات عالیات شایسته و براندازه آنهاست