اجرای عملیات ترمیم و بازسازی جداول فرسوده سطح شهر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران مهندس محمدی شهردار مهران از اجرای عملیات بازسازی جداول فرسوده معابر سطح شهر خبر داد.
مهندس محمدی هدف از اجرای بازسازی و ترمیم جداول فرسوده معابر سطح شهر در راستای هدایت روان آبهای سطحی و نظافت و پاکیزگی و جلوگیری از آلودگی های محیطی جداول دانست و در ادامه افزود : با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده سعی داریم با تامین اعتبار مورد نیاز تمامی جداول فرسوده سطح شهر را بازسازی کنیم.
همچنین طی چند روز آینده پروژه جدول گذاری هدایت آبهای سطحی در معابر اصلی شهر هم اجرایی خواهد شد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»