اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعتکاهای ترافیکی سطح شهر - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها و کاهش سوانح رانندگی در مناطق شهری و امنیت عابرین پیاده کار عملیات رنگ آمیزی ترافیکی سرعتگاهای سطح شهر توسط واحد فضای سبز و خدمات و ایمنی شهری شهرداری مهران در حال انجام می باشد. در همین راستا کار ترمیم و بازسازی سرعتکاهای غیر استاندارد هم در دستور کار قرار دارد .

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»