اجرای عملیات زیر سازی خیابان ها و معابر شهری در مسیر اجرا - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

اجرای عملیات زیر سازی خیابان ها و معابر شهری در مسیر اجرا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، یکی از برنامه های در دست اقدام واحد عمران شهرداری مهران آماده سازی خیابان ها و زیر ساخت های سطح شهر در جهت پروژه آسفالت می‌باشد که این برنامه در مناطق مختلف شهر در حال اجراست .
این پروژه با پیشرفت ۳۰درصد در حال اجرا می‌باشد که در جهت تحقق شعار در مسیر خدمت با جذب اعتبارات کافی تا پایان سال جاری تکمیل وکار آسفالت آنها عملیاتی خواهد شد.