اجرای پروژه‌های عمرانی شهر با قوت در حال پیگیری است. - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در چگونگی اجرای پروژه های عمرانی شهرداری مهران،مهندس محمدی شهردار مهران انجام پروژه‌های عمرانی را همسو با نیاز شهروندان زمینه را برای اجرای موفق طرح‌های توسعه شهری فراهم می‌کند؛ البته لحاظ کردن موضوع کمی و کیفی در اجرای اقدامات شهری از اهمیت ویژه‌ای نیز در پروژه ها برخوردار است.
در حال حاضر بصورت همزمان پروژه های جدول گذاری و پوشش آنها و ترمیم جداول فرسوده، پروژه موزائیک فرش معابر و زیر سازی خیابانها‌ و کوچه‌ها و کارهای اجرای در حوزه خدمات شهری در حال اجراست، انشاءالله با همکاری شهروندان عزیز مهرانی بتوانیم در اجرای برنامه های شهرداری بر اساس شعار در مسیر پیشرفت گام برداریم.