ادامه اجرای پروژه های عمرانی شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران و به نقل از مهندس محمدی شهردار مهران، باتوجه به اتمام کنگره اربعین حسینی, کار پروژه های عمرانی شهرداری از سر گرفته خواهد شد.
دراین راستا عملیات اجرای کانال و پل سنگی مسکن مهر با پیشرفت خوبی در حال تکمیل شدن می‌باشد. و همچنین در راستای پروژه های زیر ساختی کار عملیات موزاییک فرش ، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر هم با توجه به برنامه ریزی انجام شده طی چند روز آینده اجرای خواهد شد، در ادامه از تکمیل عملیات تعمیر و بازسازی استخر روفوژ میانی بلوار امام خمینی (ره) در آینده نزدیک خبر داد.