اسکان نیروهای شهرداری های معین توسط شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران ، تهیه و حمل کانکس های مختلف جهت محوطه سازی و اسکان شهرداری های معین در ایام اربعین آغاز شد
امسال شهرداری شهرهای اراک ، قزوین ، تهران وخرم آباد به عنوان شهرداری های معین در مهران مشغول خدمت رسانی می باشند