کاشت نهال گرمسیری و گل - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شهرداری مهران

کاشت نهال گرمسیری و گل در مسیر میدان شهید سلیمانی تا پل زائر توسط همکاران واحد فضای سبز