بازدید دکتر میر احمدی دبیر ستاد اربعین کشور و معاون استاندار و هیئت همراه از زیر ساخت های اربعین - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

بازدید دکتر میر احمدی دبیر ستاد اربعین کشور و معاون استاندار و هیئت همراه از زیر ساخت های اربعین
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران عصر دیروز یکشنبه ۲۲ مرداد۱۴۰۲ دکتر میر احمدی دبیر ستاد اربعین کشور و معاون استاندار و هیئت همراه از زیر ساخت های اربعین در شهر مهران بازدید کردند
در این بازدید ها که شامل پارکینگ اربعین ۲و۱ ،امکانات شهری، حمام و سرویس های بهداشتی در حال ساخت ، پایانه مرزی، سرد خانه و کارخانه های یخ مهران بود مهندس محمدی شهرداری مهران در مورد پیشرفت این طرح ها و دیگر فعالیت های در دست اقدام توضیحات کاملی ارائه داد
دکتر میر احمدی نیز ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته ،جهت اتمام و تسریع در امورات مربوطه ،قول پشتیبانی و مساعدت دادند.
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»