بازدید میدانی مهندس محمدی و اعضای شورای شهر مهران از اجرای عملیات آسفالت ریزی درکوچه ها و خیابانهای فاز ۳ - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

بازدید میدانی مهندس محمدی و اعضای شورای شهر مهران از اجرای عملیات آسفالت ریزی درکوچه ها و خیابانهای فاز ۳

در این بازدید شهردار مهران بر تسریع در اجرای عملیات تاکید نمودند و افزودند:
تا قبل از اربعین تمام محله های سطح شهر بر اساس اولویت بندی آسفالت می شوند، این پروژه بزرگ نوید بخش حرکتی در جهت خدمت به شهروندان مهرانی خواهد بود.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»