بازسازی روشنایی بوستان نیایش - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در راستای تکمیل بازسازی بوستان نیایش و در تکمیل پروژه استخر روفوژ میانی بلوار امام خمینی (ره) کار بازسازی و ترمیم روشنایی بوستان با نصب چراغ های ال ای دی اجرای شد .

«رابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران