بازسازی و احیای چاه های آب شهرداری مهران در جهت تامین آب فضای سبز - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران با پیگیری های مهندس محمدی شهردار مهران و تلاش واحد تاسیسات، چاه آب شهرداری مهران واقع در میدان امام حسین(ع) بعد از چند سال وقفه احیا و بازسازی شد.
مهندس محمدی بازسازی و احیا چاه های آب شهرداری را جهت تامین آب فضای سبز در راستای افزایش سرانه فضای سبز دانست و همچنین در کنار توسعه فضای سبز تامین زیر ساختهای آبرسانی را نیز ضروری دانست.
شهردار مهران در ادامه افزود:در نظر داریم که در مرحله بعد کار بازسازی سرانه فضای سبز و زیر ساخت های آبرسانی فضای سبز را در جهت بهبود کیفیت فضای سبز شهری و رضایت مندی شهروندان انجام دهیم.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»