برنامه ملاقات مردمی، دیدار چهره به چهره مهندس محمدی شهردار مهران با شهروندان - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

 

در این دیدار که با حضور جمعی از شهروندان مهرانی برگزار شد، شهروندان مسائل و مشکلات خود را بیان داشته و مهندس محمدی شهردار مهران نیز دستورات لازم را برای رسیدگی به مطالبات آنها صادر کرد.
در این ملاقات ،شهردار ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای قانونی را ارائه و موارد را پس از
بررسی و کارشناسی برای رسیدگی و اقدام لازم به کارشناسان مربوطه ارجاع دادند.
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»