برگزاری جلسه ستاد اربعین شهرداری با حضور مهندس منصوری مدیر کل امور شهری استانداری ایلام - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران باحضور مهندس منصوری مدیر کل امور شهری و هیئت همراه جلسه ای با محوریت اقدامات و برنامه های در پیش رو توسط شهرداری در ایام اربعین برگزار شد .
در این جلسه مهندس محمدی شهردار مهران برنامه ها و اقدامات شهرداری در راستای اربعین حسینی در شهر مهران رابیان داشتند.
در پایان مهندس منصوری از اقدامات و برنامه های امور شهری در راستای ساماندهی اقدامات اربعین و شهرداری های معین در اربعین خبر داد و مصوباتی نیز اتخاذ گردید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»