برگزاری جلسه ستاد اربعین شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران جلسه ستاد اربعین شهرداری مهران در راستای اقدامات و برنامه های شهرداری مهران در اربعین برگزار شد.
مهندس محمدی در این جلسه با بیان برنامه ها و اقدامات شهرداری در اربعین حسینی ، دستورات لازم را در جهت پیش برد برنامه ها به واحد های مختلف ارجاع دادند.
در ادامه از برنامه ها و پروژه های مختلف شهرداری در راستای زیر ساختها و المان شهری در جهت تحولی در خدمت رسانی به همشهریان خبر داد.
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»