«برگزاری نشست مردم و مسئولین» - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، نشست مردمی با حضور تعدادی از مسئولین و مهندس محمدی شهردار مهران در محله‌ی هرمز آباد این شهر برگزار شد. در این نشست، آقای محمدی با بیان برنامه‌ها و اقدامات این شهرداری در محله‌های مختلف شهر مهران، به سئوالات و درخواست‌های شرکت‌کنندگان در جلسه پاسخ دادند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»