بسیج تمام امکانات شهرداری مهران و هماهنگی شهرداری های معین در انجام وظایف - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

باتوجه به تکمیل شدن ظرفیت پارکینگ اربعین یک ، خدمات رسانی واحد‌های مختلف شهرداری مهران در سه شیفت کاری در حوزه های نظافت محوطه پارکینگ ، نظافت سرویسهای بهداشتی و نمازخانه جهت رفاه زائران گرامی درحال انجام می‌باشد . در حوزه شهر هم با هماهنگی شهرداری های معین شیفت بندی و تقسیم کار انجام شده جهت خدمات بهینه زائران گرامی در حال انجام است ./

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران