به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در راستای جهاد خدمت به همشهریان عزیز - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در راستای جهاد خدمت به همشهریان عزیز

زیرسازی و آماده سازی خیابان ها و معابر سطح شهر برای اجرای لکه گیری و آسفالت با حضور ونظارت میدانی مهندس محمدی شهردار مهران و نیروهای زحمت کش خدمات شهری در جهت رفاه شهروندان عزیز در حال انجام می باشد

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»