به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران و با توجه به گرمای هوا و درخواست همشهریان در جهت نظافت و حذف آلودگی های محیطی، شستشوی جداول جوی آب در دستور کار نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری مهران قرار دارد. - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران و با توجه به گرمای هوا و درخواست همشهریان در جهت نظافت و حذف آلودگی های محیطی، شستشوی جداول جوی آب

در دستور کار نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری مهران قرار دارد.