تبدیل شدن شهر مهران به کارگاه عمرانی - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، مهندس محمدی شهردار مهران با بیان اینکه پروژه های عمرانی شهرداری مهران در نقاط مختلف شهر ، شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل کرده است، افزود؛ این پروژه ها تلاش بزرگی است در جهت بهبود زیر ساخت های عمران شهری که توسط مجموعه شهرداری مهران در حال اجرا می باشد.
مهندس محمدی افزود:یکی از اهداف شهرداری مهران در اجرای این پروژه ها، بهبود کیفیت زندگی شهروندان شهر می باشد. بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده پروژه های عمرانی شامل :
پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر در دو فاز کاری شامل هدایت آب‌های سطحی و جدول گذاری معابر سطح شهر ، پروژه اجرای موزاییک فرش معابر شهری در چند نقطه شهر ، پروژه احداث دو پارک محله ای نخل و زیتون ، عملیات بهسازی و زیر سازی معابر ، برنامه لکه گیری آسفالت معابر عمومی ، بازسازی فضای سبز شهری و بازسازی سیستم روشنایی معابر و بوستان ها و خدمات اجرایی دیگر که با هدف خدمات مطلوب در گستره نقاط مختلف شهر و توجه به مناطق کم برخوردار در راستای رستای توزیع عدالت در اجرای برنامه های عمرانی در جهت شعار جهاد خدمت می باشد .
مهندس محمدی در ادامه افزود:
پروژه های عمرانی شهرداری مهران در نقاط مختلف ، شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده است که به نوع خود میتوان نوید بخش تحولی در زیرساخت های عمران شهری و جلب رضایت شهروندان باشد .

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران