ترمیم و تعویض خط انتقال آب منبع آب شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران مهندس محمدی از اجرای عملیات بازسازی و تعویض خط لوله انتقال آب موتور آب فضای سبز شهرداری مهران در فاز 4 خبر داد. محمدی افزود : به منظور ترمیم و توسعه فضای سبز و آبیاری صحیح و به موقع عرصه فضای سبز در جهت زیباسازی مناظر شهری عملیات ترمیم و تعویض خط لوله انتقال آب موتور آب شهرداری به مساحت 150 متر و اعتبار 5 میلیارد ریال با تعویض سیستم آبیاری فضای سبز با استفاده از لوله و اتصالات2،4و5 اینچ جهت ایجاد فضای سبز مطلوب انجام گرفت.
محمدی افزود هدف از این عملیات را کاهش مصرف آب شرب برای آبیاری، حذف آبیاری تانکری و نگهداری صحیح از فضای سبز عنوان کرد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »