تنظیف و شستشوی مساجد مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شهرداری مهران

با توجه به آماده‌سازی فضای عمومی شهر برای استقبال از ماه محرم مناسب‌سازی فضای شهری با محوریت مساجد، از طریق بسیج نیروها و امکانات شهری انجام پذیرفته است.

در این طرح شستشو و پاکسازی نمای مساجد در دستور کار واحد خدمات قرار گرفته و تنظیف و پاکسازی شده‌اند.