تهیه و نصب کارتن پلاستهای ترافیکی(پارک ممنوع)توسط شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران با توجه به مصوبه ستاد اربعین در جهت سهولت در رفت و آمد وعدم پارک خودروها در معابر ، امروز ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ کار جانمایی و نصب کارتن پلاستهای ترافیکی توقف ممنوع در معابر اصلی شهر توسط شهرداری انجام گرفت./
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران