تکمیل زیر ساختهای پارکینگ بزرگ اربعین - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در راستای پروژه های اربعین و تکمیل زیر ساختهای پارکینگ اربعین در جهت خدمت رسانی مطلوب به زائرین حسینی و سهولت در خدمت رسانی مطلوب شهرداری مهران احداث ۳ سرویس بهداشتی به مساحت هرکدام ۱۴۵متر مربع که هر یک شامل ۲۴چشمه سرویس بهداشتی و حمام خواهد بود در دست اجرا دارد .همچنین تکمیل زیر سازی مسیر های داخلی پارکینگ و حصار کشی پارکینگ با دیوار پیش ساخته و زون بندی داخلی پارکینگ و تکمیل روشنایی محوطه پارکینگ از دیگر برنامه های اجرایی شهرداری مهران در تکمیل پروژه بزرگ اربعین خواهد بود.
پارکینگ بزرگ اربعین با مساحت ۶۵هکتار وگنجایش۸۰ هزار خودرو نقش بسزایی در پارک خودروهای زائرین در اربعین خواهد داشت.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»