جلسه ستاد اربعین با توجه به موج برگشت زائران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران جلسه ای با حضور مهندس منصوری مدیر کل امور شهری استانداری ، مهندس محمدی شهردار مهران و شهرداری های معین در مورد ساماندهی نیروها و امکانات در جهت بهداشت و نظافت شهری و جمع آوری پسماندها و چگونگی هماهنگی و خدمات رسانی به موقع و مستمر با توجه به موج برگشت زائرین تشکیل شد.
در این جلسه مهندس محمدی شهردار مهران ضمن تاکید بر هماهنگی بین شهرداری مهران و شهرداری‌های معین در به کار گیری تمام امکانات با توجه به بازگشت زائران حسینی تاکید و از

خدمات شهرداری های معین و تمام کسانی که تا این مدت در خدمت رسانی به زائرین حسینی ما را همراهی کردند کمال تشکر را دارم ./