جلسه هماهنگی واحد های شهرداری در راستای پیشبرد پروژه های عمرانی - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، جلسه ای در راستای هماهنگی برای پیشبرد اهداف و پروژه های شهرداری مهران در دفتر شهردار محترم این شهر برگزار گردید. در این جلسه مهندس محمدی با تشریح برنامه ها و اقدامات شهرداری در سطح شهر، خواستار تعامل بیش‌تر واحدهای مختلف این شهرداری با همدیگر در جهت پیشبرد پروژه ها تا پایان سال شد و دستوراتی را در این راستا به مسیولین واحد ها ارجاع دادند.در ادامه مسئولین واحد های مرتبط برنامه ها و اقدامات انجام گرفته را در حوزه فعالیت های کاری خود بیان داشتند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »