حضور میدانی هژبری معاون عمرانی استانداری در پارکینگ اربعین - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران دکتر هژبری معاون عمرانی استانداری ایلام از پارکینگ اربعین یک و دو بازدید به عمل آوردند .
در این حضور، مهندس محمدی در راستای تقسیم وظایف بین شهرداری های معین و اقدامات شهرداری مهران در بحث تکمیل پارکینگ اربعین۲ و آماده سازی جهت برگشت زائرین ، توضیحات کاملی ارائه داد.