خدمت خالصانه و بی منت - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران با توجه به موج گرما ،فعالیت واحد های مختلف شهرداری مهران بدون وقفه در جهت رضایت مندی شهروندان در حال انجام است.

مهندس محمدی شهردار مهران با حضور در کنار کارگران زحمت کش شهرداری ضمن تشکر از تلاش آنها که با توجه به موج گرما همچنان فعالیت صادقانه خود را در جهت رضایت مندی شهروندان مهرانی انجام میدهند برایشان آرزوی سلامتی و تندرستی نمودند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران