دستور استاندار به تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری تا پایان سال - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، امروز پنجشنبه هجدهم آبان ماه ۱۴۰۲
دکتر بهرام نیا استاندار ایلام و هیئت همراه جهت بررسی وضعیت شهری و پیشرفت پروژه های مربوطه از شهر مهران بازدید نمودند.
در این برنامه ها که شامل بازدید از کانال سنگی مسکن مهر و مجموعه تفریحی مهران پارک بوددکتر بهرام نیا استاندار ایلام دستور تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال برای مجموعه تفریحی مهران پارک و تکمیل پروژه کانال سنگی مسکن مهر که از مطالبات مهم شهروندان مهرانی می‌باشد ابلاغ نمودند.
مهندس محمدی شهردار مهران
نیز از تکمیل پروژه کانال سنگی مسکن مهر با پیشرفت ۸۰ درصدی و برنامه تجهیز مهران پارک و دیگر اقدامات و برنامه های شهرداری در شهر مهران به استاندار ، گزارشی ارائه نمودند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»