دهم تیرماه ، روزی پر افتخار و غرورآمیز - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

دهم تیرماه ، روزی پر افتخار و غرورآمیز که سمبل مقاومت، رشادت و شهامت مردمان مظلوم و صبور این دیار و همه پرستوهای خونین بال عملیات کربلای یک شده و امروز مهران آزاد و قهرمان، دروازه میلیون‌ها نفر برای رسیدن به وصل سرور شهداست و آرزوهای دیرینه همه برای زیارت کربلا محقق شده است

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »