دو روز پرکار واحد آتش‌نشانی شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

دو روز پرکار واحد آتش‌نشانی شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران مهندس محمدی شهردار مهران از ۳ مورد حریق و آتش سوزی و‌ یک مورد گرفتن حیوانات موذی (مار ) و یک مورد حادثه تصادف جاده ای طی دو روز اخیر خبر داد و دو روز پرکار در حوزه ایمنی و آتش نشانی برای این واحد خدماتی بود.
به نقل از مهندس محمدی طی دو روز اخیر و طی تماس با واحد آتش نشانی شهرداری مهران یک مورد آتش سوزی منزل دو مورد آتش سوزی حاشیه جاده و مزارع کشاورزی ‌ را داشتیم که با حضور به موقع اکیپ های آتش نشانی مانع از آتش سوزی مزارع کشاورزی و خسارت به زمین های زراعی شد.
وی با بیان اینکه با توجه به زمان برداشت محصولات کشاورزی و زراعی و در جهت جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اکیپ های آتش نشانی شهرداری مهران در آماده باش کامل هستند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران »
https://eitaa.com/shahrdarimehran