دیدار خانم رستگار مدیر کل کانون های پرورش فکری جوانان و نوجوانان استان ایلام با مهندس محمدی شهردار مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

دیدار خانم رستگار مدیر کل کانون های پرورش فکری جوانان و نوجوانان استان ایلام با مهندس محمدی شهردار مهراندیدار خانم رستگار مدیر کل کانون های پرورش فکری جوانان و نوجوانان استان ایلام با مهندس محمدی شهردار مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران دیدار خانم رستگار مدیر کل کانون های پرورش فکری جوانان و نوجوانان استان ایلام با مهندس محمدی شهردار مهران جهت رسیدگی به مشکلات مرکز کانون پرورش فکری جوانان و نوجوانان شهرستان مهران بحث و تبادل نظر شد