دیدار و جلسه شهردار و اعضای شورای شهر با دکتر لشکری معاون همیاری های شهرداری و دبیر ستاد اربعین - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران در این دیدار که مهندس هژبری معاون عمرانی استانداری، آقای منصوری مدیر کل امور شهری استانداری و دکتر رحیمی مدیر کل روستایی حضور داشتند بر رسیدگی بیشتر به زیر ساخت های شهر مهران برای اربعین تاکید شد تخصیص ۳۰تانکر قیر ، اختصاص یک دستگاه ماشین حمل زباله، کمک به تجهیز مهران پارک و جذب اعتبارات عمرانی ازدیگر مصوبات این جلسه بود. «روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»