راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری مهران - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، سامانه شفافیت شهرداری مهران که بعنوان یک پلتفرم برای ارتباط شفاف بین شهروندان و مسئولین شهرداری مهران است با هدف افزایش شفافیت و شناخت قوانین و مقررات شهرداری، ارتقای رضایتمندی شهروندان و مدیریت بهینه منابع شهری به آدرس اینترنتی https://Shafaf.mehran.ir راه اندازی شد.
یکی از مزایای سامانه شفافیت شهرداری مهران، قابلیت دسترسی به اطلاعات به صورت آنلاین است. شهروندان می‌توانند به صورت آنلاین به اطلاعات مختلف شهری، مانند اطلاعات پروژه‌های در حال اجرا، خدمات شهری، نقشه شهر، قوانین و مقررات دسترسی پیدا کنند. این قابلیت کمک می‌کند تا شهروندان آگاهانه‌تر و با اطلاعات بیشتری در خصوص شهر خود عمل کنند. به عبارت دیگر این سامانه به شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت آنلاین به اطلاعات مختلف شهری دسترسی پیدا کنند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران