رفع سد معبر و جلوگیری از سازهای مزاحم در جهت حفاظت از معابر عمومی - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران، مهندس محمدی شهردار مهران از برنامه شهرداری و واحد اجرائیات در راستای برنامه سد معبر و جلوگیری از ایجاد مزاحمت ها در معابر عمومی سطح شهر مهران خبر داد. مهندس محمدی اظهار داشت: طبق تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، رفع و جمع‌آوری سدمعبر در راستای حفاظت و حراست از معابر عمومی به عنوان حق همه شهروندان و جلوگیری از بی‌انضباطی و هرج‌ومرج در معابر شهری صورت می‌گیرد که از جمله وظایف شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
محمدی همچنین عنوان کرد: در این راستا از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون تعداد ۳۰ اخطاریه سدمعبری صادر و عملیات رفع و جلوگیری از آن در سطح شهر مهران با هماهنگی با دادستان محترم شهرستان و همکاری نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی انجام شده است که شامل رفع و جلوگیری از سدمعبر سیار، سد معبر بساط گستر، سدمعبر دستفروش و سدمعبر صنفی است.

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»