رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق، تابلوها و جداول در دستور کار شهرداری - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق، تابلوها و جداول در دستور کار شهرداری

شهرداری در نظر دارد تا نزدیک شدن ایام اربعین کار رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق، تابلوها و جداول را در جهت زیبا سازی شهر به اتمام برساند.

««روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»»