شروع به کار کارخانه آسفالت شهرداری مهران بعد از وقفه چند ماهه - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شروع به کار کارخانه آسفالت شهرداری مهران بعد از وقفه چند ماهه بدلیل خرابی دستگاها با تلاش و پیگیری های مهندس محمدی شهردار مهران و شورای اسلامی شهر مهران در جهت بازسازی و روکش آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر که یکی از مطالبات همشهریان عزیز مهرانی بوده است.
«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»