شستشو و آماده سازی صحن امامزاده سیدحسن(ع) - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شستشو و آماده سازی صحن امامزاده سیدحسن(ع) توسط نیروهای زحمتکش خدمات شهری شهرداری مهران برای مراسم یادواره و سالگرد سردار شهید غیوری زاده