شهردار مهران به عنوان نماینده کمیته خدمات شهری در مرز مهران منصوب شد - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

شهرداری مهران

شهردار مهران به عنوان نماینده کمیته خدمات شهری در مرز مهران منصوب شد

در حکمی از سوی رئیس کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) کشور؛ شهردار مهران به عنوان نماینده کمیته خدمات شهری در مرز مهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهران ، در این حکم که خطاب به مهندس نادعلی پور شهردار مهران صادر شده آمده است:

جناب آقای محمد نادعلی پور شهردار محترم مهران
سلام عليكم
با امعان نظر به مأموریتهای محوله از سوی شهردار محترم تهران و شرح وظایف کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) کشور در خصوص برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم به موجب این حکم جنابعالی به عنوان نماینده کمیته خدمات شهری در مرز مهران منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال با برنامه ریزی مناسب و همکاری و هماهنگی با شهرداریهای مستقر در مرز مهران نسبت به ارائه خدمات مطلوب به زائرین اربعین حسینی (ع) موفق و مؤید باشید.
جلال بهرامی
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و رئیس کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) کشور