طراحی و ساخت آبنمای موزیکال در مهران پارک - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران

طراحی و ساخت آبنمای موزیکال در مهران پارک

طراحی و ساخت آبنمای موزیکال در مهران پارک

طی گزارشی از مهندس محمدی شهردار مهران، ساخت آبنمای موزیکال شروع شده و به زودی به مرحله ی اجرا در می آید

««روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران»»