عملیات جدول گذاری و نصب پوشش انهار بلوار کربلای یک - شهرداری مهران
لوگو شهرداری مهران
شهرداری مهران

شهرداری مهران

عملیات جدول گذاری و نصب پوشش انهار بلوار کربلای یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهران عملیات بهسازی و نصب جداول و نصب پوشش انهار بلوار کربلای یک در لاین غربی به پایان رسید و با توجه به ابلاغ اعتبارات عمرانی شهرداری ظرف روزهای آینده کار تخریب و بازسازی جداول لاین شرقی هم آغاز خواهد شد . در همین راستا کار بازسازی جداول فرسوده معابر شهری نیز در روزهای آینده عملیاتی خواهد شد.

«روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر مهران»